.RU

ГОСПОДАРКАТА НА ШИФЪРА - Тайните, които винаги сте искали да знаете, но са били скривани от вас


^ ГОСПОДАРКАТА НА ШИФЪРА

Господарката на шифъра идва във вашия свят, за да помага при прераждането на Слънчевото ви Божество ­ вече е слязла отвъд галактиката Андромеда, десетото измерение, за да се подготви за онова което се иска от нея ­ да определи ключовите точки на небесните тела в Слънчевото Божество ­ тя е величина, която влияе върху хода на цялата слънчева система, докато излиза от едно измерение и влиза в друго. Тя ще установи гравитационната връзка между планетите преди пътуването през вихъра от астрални нишки на Универсалното Същество ­ подреждането на планетите трябва да съвпадне с координатите на Маите и се отнася за всички паралелни вселени, многоизмерни небесни същества, планети, луни, астероиди, които ще навлязат в оптимална позиция на 21 декември 2012 година. Тя ще направи необходимото гравитационно подреждане, което ще преведе безопасно вашето Слънчево Божество през тунела и при преминаването цялата система ще се превърне в злато; ще пресъздаде в тялото му звуковата честота, която ще помогне да се задържи заедно вашата слънчева система. Тя има шифъра на всички вортексни точки на всяко тяло от слънчевата ви система ­ трябва да са установени точните гравитационни връзки между силовите полета на тези тела ­ тя по усет ще насочи оркестъра на тази финална симфония.

Без нейната намеса слънчевата система би се разпаднала, защото ако небесните тела не са динамично свързани, сифонът на този магнитен преход може да запрати планетите, луните и астероидите едни срещу други в огромен галактически сблъсък, или да ги захвърли в най­външните части на многоизмерното пространство. Други могат просто да изчезнат в сивата зона между измеренията ­ най­нежеланата съдба за всички същества в преход.

Сивата зона е нещо като най­гъста мъгла ­ непроходима мъглявина между живота и смъртта, където обърканата душа може да остане заплетена в преходните етапи от процеса на смъртта... някъде между материята и духа. Повярвайте, това е място, където не бихте искали да се озовете. Съществата от тази зона не са от светлината ­ нарастващото ви увлечение по тях в тениски и др. ги задържа в съзнанието ви ­ това е неразумно, особено в настоящия решаващ момент, когато залозите са толкова големи. Съсредоточавайте вниманието си върху образите, които внасят светлина в аурата ви. Мисълта може и се проявява, когато я проектирате във вашата рамка, а това е една действителност, която бихте предпочели да избегнете, повярвайте ни.

Приемете вероятността за Господарката на Шифъра в съзнателните си мисли, за да бъдете настроени вибрационно.

Тя става господстваща сила през 2010 година, когато времето навлиза в крайната фаза на своето изкривяване, преди да спре напълно на зимното слънцестоене през 2012 година. Когато времето започне да се затваря около вас, ще се изправите през много противоречия ­ колкото и странни да ви изглеждат събитията сега, не можете даже да си представите какво ви очаква, когато стигнете до тази точка на вортекса. Ще станете свидетели как се появяват отново изчезнали видове, как същества от други измерения се процеждат през пластовете, как се повтарят определени събития от миналото ви и границите на действителността просто се разпадат. Ще цари объркване докато същества от всички пътища на живота се сблъскват с несъзвучията на преливащите действителности. Ще се изправите през невъобразими "не­реалности". Мнозина ще търсят отчаяно логични обяснения и ще си изгубят ума, други, които са ускорявали светлинните си тела и са еволюирали над ограниченията без да се откъснат от центъра, ще съзрат падането на стените на времето като разпростиране отвъд оковите на трето измерение и ще преминат през точката на въртене.

Трябва да пречистите енергиите си и да превъзмогнете остатъците от страх, да очаквате промяната и да знаете, че ще бъде величествена ­ изглаждане на полярността, края на времето и освобождаване от заблудите.

Многократно сте били предупреждавани за земните промени, които вече започнаха. Но вие притежавате силата да промените насилствения преход. Не е късно да разрешите проблема. Сега сте в критична точка ­ предстои ви ходът за шах и мат.

В прехода си към по­висше измерение Гея преминава през естествена планетарна смърт, защото такава е същността на процеса. Тази концепция ви разстройва, защото все още се страхувате от излизането на физическата реалност. Помнете, че смъртта не ви е непозната, защото сте правили този преход стотици пъти досега ­ информацията за това е в гените ви ­ заровена във вашето подсъзнание. Помнете също, че унищожавайки напълно екосистемите на Земята вие затруднявате процеса на преход ­ не е все едно дали прехода ще е като лек вятър или като яростна буря. Както всички сте допринасяли за страданието й, така сега можете да обедините усилията си, за да я излекувате и да я подготвите за финалната фаза на прехода й.

През 1998 година започна "разкъсване на Земята". В случай, че сте пропуснали тази новина поради беглото й отразяване в медиите знайте, че един огромен леден остров се откъсна от полюса и започна миграцията си към топлите води в най­южната част на Аржентина. Той бавно се топи, а междувременно се откъсват още ледници и ледени стени. Това е пряк резултат от глобалното затопляне ­ топенето на Антарктика. Вече на много места стават големи наводнения, но все още не знаете какво е истинско бедствие. Покачването на водните нива съчетано със задушаването на земната почва с цимент и бетон ще доведе до невероятно опустошение. Много от сегашните брегови линии ще придобият нови очертания, много крайбрежни градове ще изчезнат завинаги под водата, много хора ще се преместят в по­безопасни райони в търсене на суха земя и възвишения.

Докато придошлите води заливат земята и полята, те унищожават хранителните ви запаси и отравят останалите. Боклуци и отпадъци ще бъдат пометени от разбушувалите се води, а когато се отдръпнат ще намерите земята наситена с мръсотията на човешките боклуци и токсични отпадъци, които ще замърсяват почвата в течение на още много години.

Вашият елит реши да намали към 2008 година вредните емисии с 8% ­ твърде малко, твърде късно. Гея не може да чака дотогава за това незначително намаление, нито пък вие. Трябва да обедините силите си, защото сега няма по­належащ проблем за човечеството от този на околната среда. Екологията трябва да излезе на преден план и да се превърне във ваша основна грижа. Правителствата могат да бъдат принудени да реагират, защото вие сте потребителите ­ вие контролирате промишлеността, когато купувате. Ако просто отказвате продуктите, които са в разрез с екологичните изисквания и които ви причиняват болести, промишлеността ще бъде принудена да спре или да се преустрои. Разбирате ли силата на обединението си и защо ви манипулират към разделение?

Къде сте вие, деца на Гея? Какво е станало със способността ви да различавате нещата, които са добри за планетата ви? Кога ще настоявате за определени решения? Какво трябва да стане, за да превъзмогнете примирението си и да предприемете действия? Принудете управляващите да се вслушат ­ не е достатъчно да се възмущавате от престъпленията срещу Майката Земя ­ направете така, че да предизвикате промяна. Предупрежденията ни скоро ще секнат, защото ще е твърде късно и няма да има път назад. Земята преминава и вие заедно с нея ­ защото вие сте съществата на Гея. Кармата трябва да се изплати и злощастията ще бъдат не по­малко истински в четвърто измерение.

Заловете се незабавно за работа, защото скоро ще навлезете в необратимата фаза, когато всичко се притегля във вортекса по­бързо от скоростта на светлината.

Понастоящем Гея е най­неустойчивото тяло в слънчевата система и по много причини се смята за най­слабото звено на Слънчевото Божество В същото време обаче е и най­динамичното, защото съществата на Земята са способни на неизмерими прояви на любов и състрадание ­ особено в момент на криза. Емоциите ви, когато са породени от любов са най­мощния аспект на човечността ви, който ви прави велики. Затова сега ви наблюдават толкова много очи. Затова Единствената Господарка на Шифъра е решила да извърши Великото си Дело от вашето планетарно поле.


от "Космосът на душата"

предадено от "Говорителите на Сириус"

чрез Патриша Кори


^ ОБРЪЩЕНИЕ НА ПЛЕЯДИАНЦИТЕ КЪМ БЪЛГАРИТЕ


Обръщаме се към Българите. Вие, които сте в България, неслучайно сте избрали това място и това време. Осъзнайте духовната мисия на вашия народ и на страната си. Бъдете горди (но не възгордени), че сте българи и че Мировият Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), е дошъл във вашата страна. Запознайте се лично с това учение, за да не бъдете манипулирани от невежи личности, които (съзнателно, или не) служат на тъмните сили.

Не съдете за Учението по отделни хора и от преразкази, а пийте от идвора – той е до вас. Изворът на Истината е във вашата страна.

Съдбовният миг е сега ­ на помощ на Земята са дошли много светли същества, Земята е обект на голям космически интерес и днес е решаващата битка за освобождаването на Земята от тъмните сили и възцаряването на всеобщата любов. Промяната е неизбежна. Ще се промените, ако искате да съществувате. Материалистите ще могат да придобиват "сигурност" под контрола на "тъмните фланелки". Проблемът е, че за "тъмнита фланелки" повече няма да има сигурност на тази планета. Материята ще отстъпи на Духа ­ за него няма невъзможни неща. Чрез Духа ще имате по­качествена материя, в която да съществувате.

Борбата за възвръщането на вашата свобода се води от светлите същества през последното столетие. Включете се съзнателно в тази война на световете ако желаете свободата си. Войната е заради вас! На Земята са вече 144 000 светли войни и още други светли същества. Можете ли да стоите пасивно като наблюдатели и да не участвате в собственото си спасение? Без вашето участие изходът от битката още не е ясен. Разбирате ли какво ви казваме? Излезте от зоната на здрача ­ започнете да излъчвате добри мисли, чувства и да вършите добри дела. Като се изпълните с Любов към себе си ще разблокирате невероятните си възможности. Ако отключите любовта, а тя е във всеки от вас, ще можете да спасите Земята, себе си и бъдещето на вашата цивилизация. Там, където е любовта, никой няма възможност да манипулира енергиите, съзнанията, историята и текущите събития. Там, където е любовта, всъщност там е Бог – Бог с голямо “Б”, а не боговете-създатели.

Ако не се опитвате да разберете какво става в момента на планетата единственото което ще регистрирате са природните бедствия и ще се изпълвате с все повече страх. Ако не се интересувате от тези процеси и ако не ги подпомагате съзнателно, автоматично заставате на отсрещната страна. Това е все едно да наблюдавате как ваши съграждани се качват в луксозен влак за да заминат на много интересно място, а вие да стоите на пустата сива гара и гледате как влакът потегля. Това е вашият избор! След време ще разберете какво се е случило и ще се видите как стоите безучастни на пустата сива гара; ще можете да поправите нещата едва в следващата еволюционна вълна, която ще дойде след много време. Дотогава ще си стоите на вашата гара.

На Земята е пълно с наблюдатели от паралелни светове, от далечни галактики, от цялата Вселена, за да присъстват на този важен момент от историята на земното човечество. Това е ново знание за тях, нова пиеса и те са тук за премиерата. Всички места в салона са отдавна заети ­ има правостоящи, има и такива, които ще гледат спектакъла на монитори поради липса на места в залата.

Целият Космос е развълнуван! Само вие ­ не!

Още ли е най­важно да смените плочките в банята или да получите наследствената си нива?

У вас е всичко ­ Знанието, Светлината, Вярата, Надеждата и Любовта! Бъдете господари на богатството си и се разпоредете с него като добри стопани!

Не остава нищо друго, освен да успеете!

Молим ви: Поискайте да успеете!

Молим ви: УСПЕЙТЕ!


“Земята – щастлива отново”

Багрина Кларк


Допълнителна литература на тези теми:


Бунтът на роботите Дейдив Айк, изд. Аратрон

Вестителите на Зората – Барбара Марчиняк, изд. Аратрон

Космосът на душата Патриша Кори, изд Аратрон

Земята – ключовете към живата библиотека, Барбара Марчиняк, изд. Аратрон

Семейството на светлината Барбара Марчиняк, изд. Аратрон

Откровението на Рамала изд. Аратрон

Земята – щастлива отново Багрина Кларк, ИК Синергия

Кой управлява Земята? Стамен Стаменов

Строго секретно – изд. Хелиопол

Космическата конспирация изд. Хелиопол

Бумерангът на злото Волен Сидеров, изд. Жар птица

Тайните общества на ХХ век Боголюбов изд. Жар

Анастасия Вл.Мегре (поредица от 7 книги) изд. Аливго1 Дамян Дамянов

2 ”Земята – щастлива отново” – Багрина Кларк


3 Дейвид Айк е автор на десет от най-търсените книги в света. Роден в Англия през 1952г, работи като журналист във вестници, местното радио и телевизия, национален говорител на Британската Зелена Партия и телевизионен говорител на ВВС. На български език е издадена книгата му “Бунтът на роботите”, изд. Аратрон. Б.пр.

4 Книгата “Алтернатива три” е издадена на български език под заглавие “Космическата конспирация”, от издателство Хелиопол

5 vortеx - водовъртеж, спирален двойно-засукан циклонален вихър, като този на вихрушка, на атмосферен циклон, на торнадо, на галактика

6 Ph.D Американски докторат, получаван обикновено въз основа на минимум 3 годишна следдипломна квалификация и дисертация; най-високата степен, която може да се присъди при завършване на следдипломна квалификация.

7 Мajestic 12

8 инконел – термоустойчива сплав.

9 ELF Extremely Low Frequency - Изключително ниска честота

10 VLF Very Low Frequency – Много ниска честота

11 1 либра = 16 унции, 1 унция = 28,3 грама

12 дълбинно хипнотично програмиране – програмиране на дълбоките слоеве на подсъзнанието в състояние на хипноза

13 Бунтът на Луцифер е описан подробно в последното откровение до човечеството, “Книгата Урантия” – част 3, глава 53.

14 Космическо Съзнание е силата, изразявала се чрез Едгар Кейси, Христос, Буда, Кришна, Мохамед и други велики Аватари, които служат като “канали” за Космическото Съзнание, което сега говори отново – при навлизането на света в Новия Век на духовно осъзнаване и осъзнатост.

От 1963 насам Космическото Съзнание комуникира с добре обучени канали. Съдържащата се тук информация е приета в дълбоко трансово състояние и “преведена” от Пол Шокли

Космическото Съзнание ви казва да не вярвате на нищо, включително и на казаното от него, а да го проучите, да проявявате съмнения и да откривате сами истината. То само посочва нещата и дава предложения.

Космическото Съзнание се представя за пръв път пред света чрез телевизията през 1977 година.

15 Многоизмерните ключове на състраданието бяха публикувани в “Плеядианците: Ние сме тук!”, изд. Аратрон Б.пр.

16 Начини за изчистване на черния дроб са дадени в книгата “Уринотерапия” Б.пр.

17 Теорията за стотната маймуна http://www.wowzone.com/monkey.htm.

18 (…) Многоточията в текста са поставени от авторите на статията. Б.пр.

19 Първата Вълна, както и Втората и Третата Вълни, се състоят от тези индивиди, които са кодирани с галактическа ориентация, което означава, че веднъж събудени, те ще търсят многоизмерната, галактическа информация, или ще я направят достъпна в качеството си на контактьори (”канали”). Тези хора си дават сметка, че духовното развитие не е последната стъпка, а само част от пътешествието. Те интуитивно разбират, че планетата се възвисява до определена физическа дестинация, галактическата общност. Тяхната цел е да подготвят планетата и нейните хора за тази последна крачка. Ето защо тези, които са кодирани по този начин, или ще бъдат силно заинтересувани от духовната информация, или винаги са усещали, че има нещо повече.

20 шаблони (templates) - можем да ги оприличим на софтуерни програми, записани на тънки компакт дискове. Те съдържат новите начини на мислене, заедно с поведенията, които вървят към тях. Всяка електромагнитна решетка съдържа множество шаблони. Има по един за всяко вярване, което имаме и за всеки поведенчески стереотип. Освен това, нашата памет е записана в тези решетки, а не в сивото вещество на нашия мозък и ние имаме достъп до тях чрез невро-пътищата на нашия мозък.

21 Числото 9 е числото на началата и краищата и броя на измерението, в което универсалната игра на Интегрирането на полярностите започва и свършва. То е числото на състраданието.

22 Честотна Ограда - решетка от нискочестотни електромагнитни вълни, които създават силово поле. Това е скаларна технология.

23 NESARA - Закон за национална икономическа сигурност и възстановяване.

24 Пътят за излизане от Матрицата, част от работата по Проекта Изместване на Земята беше завършен през ноември 2003 в Шарлот, Северна Каролина - нова вортексна точка в девет-измерната електромагнитна решетка на Земята.


gosudarstvennaya-duma-yaroslavskoj-oblasti-chetvertogo-soziva-postanovlenie-ot-30-oktyabrya-2007-g-n-328-ob-obshestvennom-molodezhnom-parlamente-pri-gosudarstvennoj-dume-yaroslavskoj-oblasti.html
gosudarstvennaya-ekologicheskaya-politika-i-ekologicheskie-gosudarstvennij.html
gosudarstvennaya-finansovaya-podderzhka-malogo-biznesa.html
gosudarstvennaya-grazhdanskaya-i-voennaya-sluzhba-chast-5.html
gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba-kirgizskoj-respublik-i-administrativno-pravovoe-issledovanie-stranica-2.html
gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba-rossijskoj-federacii-chast-10.html
 • desk.bystrickaya.ru/pismennaya-rabota-3-praktikum-po-analizu-hudozhestvennogo-proizvedeniya-metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-pismennih-rabot.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tretij-arkan-sablej-i-mandibuloj-bernard-verber.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/primernaya-programma-naimenovanie-disciplini-algebra-i-geometriya-rekomenduetsya-dlya-napravlenij-podgotovki.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vnutrifrakcionnaya-rabota-tv-gosduma-rf-monitoring-smi-17-marta-2006-g.html
 • literature.bystrickaya.ru/chast-v-povorot-1942-god-genri-liddel-vtoraya-mirovaya-vojna.html
 • crib.bystrickaya.ru/igra-soberi-i-prochitaj-poslovicu-poslovici-kurilshik-sam-sebe-mogilshik-tabak-i-verzilu-svedet-v-mogilu.html
 • universitet.bystrickaya.ru/studentam-spbgu-sdelali-isklyuchenie-v-poluchenii-gosudarstvennih-kreditov-na-obrazovanie.html
 • credit.bystrickaya.ru/planirovaniya-lipeckoj-oblasti-stranica-6.html
 • bukva.bystrickaya.ru/sergeya-mihajlovicha-glagoleva-aleksandra-mihajlovicha-bezobrazova.html
 • holiday.bystrickaya.ru/obshie-rekomendacii-ogranichenie-vozdejstvij-tehnologicheskogo-processa-i-sistem-inzhenernogo-oborudovaniya-zashita-ot-atmosfernih-osadkov-i-gruntovih-vod-stranica-6.html
 • shkola.bystrickaya.ru/tehnologiya-prigotovleniya-molochnih-supov.html
 • report.bystrickaya.ru/informaciya-o-postuplenii-pechatnih-izdanij-v-dumu-astrahanskoj-oblasti-v-avguste-2011-goda.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-dlya-studentov-bgsha-specialnosti-1-25-01-10-kommercheskaya-deyatelnost-specializacii-1-25-01-10-17-kommercheskaya-deyatelnost-v-apk.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uvazhaemij-kollega-obespechenie-informacionnoj-podderzhki-vnedreniya-innovacionnoj-sistemi-fizicheskogo-vospitaniya.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/vtoroe-zasedanie-dokladi-mezhdunarodnogo-simpoziuma-znanie-i-obshestvo-rukovoditel-i-t-kasavin.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kollektivnij-dogovor-mezhdu-letnim-sostavom-aviakompanii-kontinental-ejrlajns-i-rukovodstvom-aviakompanii-kontinental-ejrlajns.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zadacha-11-najti-dva-chisla-znaya-chto-ih-summa-ravna-20-a-proizvedenie-96.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/soderzhanie-programmi-realizuemie-obrazovatelnim-uchrezhdeniem-v-nachalnoj-shkole-po-obrazovatelnomu-urovnyu-bazovie.html
 • grade.bystrickaya.ru/nacionalnoj-akademii-nauk-belarusi-po-kartofelevodstvu-i-plodoovoshevodstvu-respublikanskoe-nauchno-proizvodstvennoe-dochernee-unitarnoe-predpriyatie-institut-plodovodstva.html
 • writing.bystrickaya.ru/brendi-kak-novaya-religiya.html
 • books.bystrickaya.ru/drugoe-tv-pervij-kanal-novosti-14-06-2006-neroznak-vsevolod-09-00-14.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zasedaniya-obshestvennogo-soveta-po-zashite-prav-pacientov-pri-upravlenii-roszdravnadzora-po-krasnodarskomu-krayu.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-iii-poslaniya-sloyam-naseleniya-bbk-8642.html
 • abstract.bystrickaya.ru/1-polozhenie-ob-oplate-truda-rabotnikov-municipalnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednej-obsheobrazovatelnoj-shkoli-41-dalee-polozhenie-predusmatrivaet.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-4-obosnovanie-resursnogo-obespecheniya-programmi-pravitelstvo-stavropolskogo-kraya-postanovlenie-ot-20.html
 • lecture.bystrickaya.ru/5-kachestvo-podgotovki-specialistov-1-organizacionno-pravovaya-deyatelnost-6.html
 • testyi.bystrickaya.ru/5perehod-fedor-berezin.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/publichnij-doklad-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-4-g-bajmaka-municipalnogo-rajona-bajmakskij-rajon-respubliki-bashkortostan-stranica-7.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-5-strugackij-ulitka-na-sklone.html
 • composition.bystrickaya.ru/pervaya-stranica-4.html
 • pisat.bystrickaya.ru/spravochnoe-posobie-k-snip-08-01-89-otoplenie-i-ventilyaciya-zhilih-zdanij.html
 • notebook.bystrickaya.ru/httpwww-fcpk-rucatalog-aspxcatalogid4085.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kto-vinovat-teternikov-lev-tantra-iskusstvo-lyubit.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/naznachenie-elementov-processora-konspekt-lekcij-po-kursu-organizaciya-evm-i-sistem-dlya-studentov-specialnosti.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplina-ugolovnoe-pravo-dlya-nalogov.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.